HHemmeligheden bag helbredelse af denne verden og menneskets konstante lidelser – tilbage til naturen

En af de største grunde til, at folk lider overalt, er at vi bliver fortalt overalt, at vi ikke er gode nok <3 Men hemmeligheden til at afslutte lidelsen – vid, at du er alt, du er perfektion. Det er fornærmende bare at sige, at “du er nok” – fordi du er så meget mere end nok. Du er et guddommeligt perfekt væsen, skabt nøjagtigt til dette liv, for at overvinde hindringerne og gøre denne verden til et bedre sted og tilføje mere guddommelig glæde, lykke og helbredelse til dig selv, alle omkring dig og til alle på denne planet.

Vi bliver vildledt – vi er så langt væk fra naturen, at vi ikke kan finde os selv

Vi er så fangede, at vi er blinde for at se, hvor vildledte vi er. 
Medmindre vi tager et aktivt valg om at være eller finde vores sande selv, har vi næsten nul chancer for at finde os selv i en verden, struktureret og opbygget som den, vi lever i på denne planet.

Forsvindende lidt i moderne, civiliserede samfund er naturligt – medmindre du aktivt kæmper at få lidt naturlighed ind. Der er ingen steder, hvor du for alvor kan se dig omkring og spejle dig i, hvordan tingene skal være fra naturens side. Og naturen er i virkeligheden de mekanismer du i sandhed kan spejle dig i, når du søger svar.
Men du kan knap finde et træ, der ikke er blevet beskåret af kommunen eller et tot græs, der ikke styres med hård hånd.
Du kan kun sjældent finde sandheden ved at se på grupper af mennesker. For der er så meget vildledning også indbyrdes blandt mennesker. Hvad grupper af mennesker er enige om af uskrevne regler og sandheder, er desværre ikke altid sandheder – men alt for ofte funderet i ideer og impuls udsprunget fra traumatiserede sind – frygt for eksklusion, frygt for at være alene, frygt for ikke at blive elsket.

Du kan ikke se mod skolen eller arbejdspladser – samme historie.

Du kan ikke se på dine forældre eller bedsteforældre – mange af de tidligere generationer er så stærkt traumatiserede, at du ikke kan stole på, at de kender sandheden i deres hjerter. De er levende reaktioner på traumer. Forskellige slags emotionelle traumer – som variere fra generation til generation, men med en enkelt fællesnævner – traumer er blevet induceret i dem på forskellige måder, så de ikke kan føle sig selv klart, og de er ikke opmærksomme på deres egen storhed.

Du kan næsten ikke engang se på naturen – fordi den også er så traumatiseret. I mange områder og lande i verden er naturen så tæmmet og undertrykt af den menneskelige art, at du ikke ved, hvordan det ville se ud, hvis den ikke blev slået ned af huse, bygninger, veje, parkeringsfaciliteter, monokultur. Måske et lille stykke “vild” natur får lov til at overleve hist og her, men også den er ofte blevet trimmet godt af kommunens gartnere.

Overalt ser vi på vores medmennesker for vejledning og for at finde en vej at gå, men de fleste mennesker skal have den samme t-shirt og sige: “Følg ikke mig – jeg er fortabt for”.

Ovenstående billede er er selvfølgelig MEGET skarpt tegnet op, for der er altid uendelige nuancer og grader. Der er selvfølgelig masser af vise, kloge og kærlige mennesker, som kan mærke dem selv, og følge deres vej. 100% og der bliver flere og flere. Og dette har der selvfølgelig været også i generationerne bag os.
Men i takt med industrialiseringen er der sket det med mennesket, at vi har mistet evnen til at kunne opretholde vores eget liv ved egen kraft. Mange mennesker ville ikke klare sig længe, hvis de blev smidt ud i vildmarken uden hjælpemidler. At vi er kommet så langt væk fra naturen gør os både rent praktisk og også i overført betydning hjælpeløse. Et hjælpeløst syn på os selv, som vi uden at vi måske er bevidste om det trækker med ind i alt i vores verden. Vi mennesker kan meget mere end vi selv tror. Vi er ikke en flok svage væsner, der har brug for en ekspert. Vi er kloge væsner, der kan mærke, hvad der er rigtigt for os.

Man kan ikke komme udenom at den frie og vilde natur i os ikke levnes meget plads eller støtte i den verden vi lever i.

Vi er ikke beregnet til at blive traumatiseret og vildledt

Vi er faktisk fantastiske væsener, og det er vores formål at leve det meste af vores liv i lykke og fred og med nogle kampe for at få os til at udvikle os. Verden udvikler sig umådeligt meget i disse tider – og det er fantastisk. Så mange mennesker kæmper og healer nu. Fordi det er tid til at helbrede traumer, der blev videregivet gennem generationer. Men det er ikke normalt eller en naturlov, at næsten ethvert menneske skal lide af barndomstraumer, og at vi alle skal være så adskilte fra hinanden, fra deres børn, os selv og vores elskede.

Helbredelsen kommer gennem børnene og generationerne.

Hvor finder vi os selv? 4 trin

Den gode nyhed er, at svaret hele tiden er inden i os – i hver enkelt af os. Hos vores mødre, fædre, bedsteforældre, partnere, familie, venner og i naturen. Men vi er nødt til at gøre fire trin for at helbrede dette:

  1. At acceptere dette som virkelighed – acceptere at vi er (re) traumatiserede og (kontinuerligt) forgiftede. Vi kan ikke helbrede så længe forgiftningen og traumerne fortsætter. At acceptere denne virkelighed kan i sig selv være svær.
  2. Identificer giften i dit liv – fjern giften og stop dermed med at blive re-traumatiseret hver dag. Når du stopper med at blive forgiftet og traumatiseret, helbreder dig uden at du gør noget andet.
  3. Heal traumerne – tal, få terapi, bed, hvil, græd, råb, vær stille, gå i skoven, så følelser og reaktioner kan komme ud og blive anerkendt, værdsat og verificeret af dig selv og måske en elsket. Der er så mange måder
  4. De første 3 trin – og især trin 2 og 3 blive gentaget igen og igen, indtil du indser omfanget af den forgiftning og de traumer du udsættes for, indtil du er befriet. Når du holder op med at gentraumatisere og genforgifte og helbrede, føler du automatisk dig selv, og du vil føle dig så meget bedre tilpas. Du genopbygger let af dig selv. Fordi din naturlige tilstand er at have det godt – du er et perfekt guddommeligt væsen, og det er unaturligt at være trist, deprimeret, traumatiseret eller følelsesløs, mekanisk, fanget i hamsterhjulet uden glæde eller mening. Men oven på trin 1, 2 og 3 skal du også gøre nummer 4: Ændr – hvis det føles helbredende – omstændighederne i dit liv, så dine livsforhold understøtter din natur, hvad gør dig forbundet med din ægte natur og støtte hver dag. Gør hvad der bringer dig glæde, helbredelse – hvad der gør dit liv virkelig lykkeligt, tilfredsstillende og med en masse mening. Vær modig, kære væsen <3

Du vil genopbygge dig! Naturen vil genoprettes

Sådan er kærlighed, er naturen, er det guddommelige.

Share