Unschooling, hjemmeskoling – de mange retninger indenfor hjemmeskoling

Beskrivelse af de de mange retninger indenfor måder at hjemmeskole sine børn.

Lad os slå fast, at måden at hjemmeskole på, altid vil være forskellig fra familie til familie. Der er intet rigtigt og forkert. Det eneste man kan tale om i forhold til rigtigt og forkert er selvfølgelig at ligegyldig, hvordan man vælger at gøre det, skal det helst munde ud i, at det hjemmeskolede barn efter sin hjemmeskolegang, har fået en undervisning, der – som der i grundlovens § 76 står: “…at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen…

Vores families personlige faglige ledestjerne er blandt andet, at børnene fagligt og mentalt skal være i stand til at tage en gymnasial uddannelse og en hvilken som helst videregående uddannelse, de måtte ønske, på lige fod med et barn, der har gået i almindelig skole.

Unschooling vs. hjemmeskoling

Helt ude i helikopterperspektivet, så er ALT hjemmeundervisning hjemmeskoling / home schooling. Det dækker altså hele spektret.

Inden vi går ind i de mange undergrupper af måder, man kan hjemmeskole på, så vil man ofte støde på en skelnen mellem de to begreber HJEMMESKOLING OG UNSCHOOLING. For selvom hjemmeskoling rummer hele paletten, så skelner man tit mellem hjemmeskoling og unschooling på den måde, at hjemmeskoling BÅDE kan være den friere retning unschooling, men lige så vel være en skemalagt styret hjemmeundervisning, hvor man barnet har en almindelig skoledag, bortset fra at barnet undervises i hjemmet af en forælder eller en ansat privatlærer. Mange der er meget glade for unschooling-tilgangen til læring bruger derfor ofte dette begreb fremfor hjemmeskolingen, for at understrege ens tilgang, hvilket naturligvis er en fordel, når man søger ligesindede, inspiration eller undervisningsmateriale.

Overblik over de forskellige retninger

Montessori

Unschooling

Man følger ikke en plan, men følger barnets interesse, når den er der.

Homeschooling

Den helt klassiske form er at barnet hjemmeundervises af en privatlærer eller forældre. Undervisningen er skemalagt og følger en læseplan.

Waldorf sprouting 

Share