GRATIS

Selvom du ikke bruger penge på EventyrsLiv.dk, er der masser indhold, historier, inspiration og råd, du kan få adgang til. Der er nemlig en del gratis indhold på EventyrsLiv.dk. For at give dig et nemt overblik, har jeg listet det gratis indhold nedenunder.

 • Gratis inspirerende, sjove, måske genkendelige historier både som artikler og podcast, om:
  • særlig sensitivitet. Læs
  • mod til at følge sin intuition. Læs
  • spiritualitet. Læs
  • parforhold. Læs
  • og om at holde sig ung, glad
 • TEST dig selv:
  • Er du særligt sensitiv? NU
 • Gratis tips:
  • Alle tips. HER

Meld dig til mit gratis nyhedsbrev, og få en mail, hver gang, der er nyt indhold.

 

Share